Gizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası
(“Politika”) veri sorumlusu sıfatıyla Şener Pekmez Helva Reçel Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi Ticaret
Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket resmi internet web sitesi olan   www.senergida.com.tr (“İnternet Sitesi”) adreslerindeki
içeriklerin; ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler (“İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında işlenen veya
şirketimizle paylaşılan kişisel verilerinizin “Şirket” tarafından işlenmesine, kaydedilmesine ve
aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, internet sitesinde çerezlerin kullanımı ile elde edilen
kişisel verilerin işlenmesi amacıyla, sizleri bilgilendiriyoruz.

Avrupa Konseyinin, 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde
yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin
Korunması Sözleşmesi, ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 17 Mart
2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Buna bağlı
olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Genel Veri
Koruma Tüzüğü / Regülasyonu (General Data Protection Regulation – GDPR), internet web sitesi
ziyaretçilerinin tutulan datalarının/verilerinin hangi ülkelerde, ne zaman, hangi amaçla, niçin,
nerede kayıtlı oldukları konusunda güncel bilgi alma hakkını düzenlemiştir. Ülkemizde ise çerezler,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veriye ilişkin” düzenlemeler
içerdiğinden, bu kanunun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. İşbu “Politika”;
bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve şirketimiz web sitesine erişiminizi sağlayacak her türlü cihaz için
kişisel verilerinizin işlendiği, depolandığını, hangi şartlar altında ne şekilde kullanıldığını ve nasıl
çalıştığını belirten bilgilendirme ve aydınlatma metnidir.

Şirketimiz internet web sitesini ziyaret etmeniz halinde, çerez kullanımını reddetme veya kabul
etme seçim hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak çerezleri reddetmeniz halinde internet web
sitesini etkin bir biçimde kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu politika kapsamında kişisel verileriniz,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası
ile bağlantılı olarak belirlenen Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikamızı
inceleyerek taleplerinizi veri sorumlusu olarak şirketimize iletebilirsiniz.